دربارهبرای آشنایی با سایت حقوق عمومی، برگه‌ی «درباره حقوق عمومی» را بخوانید.درباره

نظریه دولت فئودالی (فئودالیسم) و انطباق آن بر تاریخ ایران

سوال اصلی:
آیا می توان فئودالیسم اروپایی را بر تاریخ ایران منطبق نمود؟
سوال فرعی:
آیا نظام ارباب – رعیتی در ایران هما […]

شرایط احراز نامزدی در انتخابات پارلمانی برخی کشورها

شرایط احراز نامزدی در انتخابات پارلمانی برخی کشورها
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
تهیه و تدوین: خانم ریحانه آقاعبداللهی
ناظر علمی: آقای مصطفی […]

ممیزی در سینمای ایران و مقایسه آن با ایالات متحده آمریکا و فرانسه

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
دفتر مطالعات فرهنگی
تهیه و تدوین: آقای ابراهیم غلامپور آهنگر
همکاران: آقای علی کشفی آقای مهدی ادیبان
ناظر […]

تجدید ارزیابی دارایی ها؛ ابعاد و چالش های مالیاتی آن

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
دفتر مطالعات برنامه و بودجه
تهیه و تدوین: آقای علی نصیری اقدم آقای احمد غفارزاده خانم […]

مطالعه پارلمانی تطبیقی (بررسی فرآیند طرح سؤال در پارلمان های مختلف)

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
دفتر مطالعات سیاسی
تهیه و تدوین: آقای سیدحسین حسینی آقای ابوذر رفیعی قهساره
ناظر علمی: آقای مصطفی […]

بررسی تحولات قوانین بخش آب و تأثیر آن بر منابع زیرزمینی

بررسی تحولات قوانین بخش آب و تأثیر آن بر منابع زیرزمینی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
دفتر مطالعات زیربنایی
مدیر مطالعه: آقای […]

استثمار علمی نوین

سیستم غلط آموزشی کشور، که از یک سو سنجش پژوهشی فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی را اصولاً بر پایه‌ی کمیت مقالات انتشاریافته […]

جایگاه تجدیدنظر ماهوی در نظام دادرسی مالیاتی ایران

عباسعلی پروان، کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران